NETWORKS

 

 

 

 

 

CINN platform voor de Creatieve Industrie Noord Nederland

Creative Director, Founder

Noord NederlandTOPCINN is het overkoepelende netwerk van de (topsector) Creatieve Industrie Noord Nederland. Wij bieden een platform aan voor ondernemers, bedrijven en instellingen in de creatieve industrie om zich te presenteren en gevonden te worden.

Daarnaast organiseert TOPCINN netwerkbijeenkomsten, cursussen, lezingen en congressen met betrekking tot de creatieve industrie.

TOPCINN is er voor de creatieve industrie met als doel de creatieve industrie in Noord Nederland te versterken.

TOPCINN is een platform en bemoeit zich niet met de inhoud van de creatieve industrie, het gaat ons om het versterken en inzichtelijk maken van deze sector. Bij TOPCINN staat het economisch potentieel centraal.

Onze missie is het veder zichtbaar maken van deze belangrijke topsector en de behoeftes van de verschillende creatieve bedrijven. Op deze wijze zullen wij de noordelijke creatieve industrie verder versterken en mogelijk innoveren.

Wij werken hard aan een verbetering in het “on-line” platform. Op een later stadium zal TOPCINN ook “off-line” activiteiten gaan organiseren.

The creative industries is growing faster than the rest of the economy and is giving a significant boost to employment and the growth of the number of businesses in the Netherlands. What’s more, the sector drives innovation in other sectors and generates creative solutions to societal challenges. State-of-the-art knowledge is essential if the Dutch creative industry also wants to gain an international top position.

meer info: www.topcinn.eu

TOPCINN creatieve industrie Noord Nederland

TOPCINN creatieve industrie Noord Nederland

Nachtburgemeester Groningen 2011-2016

 

Voor de site van de nachtburgemeester klik hier

OVER MIJZELF:
Ik heet Chris Garrit. Ik woon al ruim dertig jaar in Groningen en heb in die tijd veel concerten en andere evenementen georganiseerd, onder andere Gideon Music Festival en Groningsch Peil. Ook speel ik zelf van jongs af aan gitaar. Zo heb ik in verschillende Groninger bands gespeeld. (Jammah Tammah, The Gravediggers). Ook ben ik al jaren lang actief in de Horeca, onder andere als DJ/adviseur/programmeur. Hierdoor ken ik het bruisende nachtleven van Groningen door en door. Ik wil graag dat het zo blijft en nog beter wordt.

DE GRONINGER NACHT BETEKENT VOOR MIJ:
Groningse nachten zijn lang. Daar staat de stad al jaren om bekend en dat dienen we te koesteren. Na zonsondergang bruist Groningen van de creativiteit en goede ideeën, daarnaast is het dan gewoonweg gezellig. Door al mijn ervaring met de organisatie van optredens en overige activiteiten is mij echter gebleken dat in Groningen een grote kloof gaapt tussen muzikanten, ondernemers en concertpubliek enerzijds, en aan de andere kant regelgeving, veiligheid en de gemeente.

IK BEN DE NACHBURGEMEESTER OMDAT…

NIET OM MIJN MENING, MAAR OM HET BESTE IDEE.
… het belangrijk is om meer begrip te kweken tussen de verschillende leefwerelden van de nachtvlinders (horeca, uitgaanspubliek en muzikanten) en de vroege vogels (ambtenaren en beleidsmakers). Door creatieve oplossingen aan te dragen is het vaak mogelijk gebleken de partijen nader tot elkaar te brengen. Dat heb ik bijvoorbeeld gemerkt tijdens de actie ‘zegNeeTegen70dB’. Ik heb een groot netwerk opgebouwd binnen alle lagen van de Groningse bevolking. Ben bekend met veel ambtenaren, kunstenaars, horecaondernemers, culturele organisaties en doe mijn best bruggen te slaan tussen al deze groeperingen. Ik sta open voor ieders ideeën en leg mijn oor te luister. Respect voor minderheden is voor mij belangrijk, evenals veiligheid op gebied van uitgaan, alcohol en andere drugs en het tegengaan van discriminatie.

DE GRONINGER NACHTWACHT NADER VERKLAARD:
… om mij heen heb ik een adviescommissie verzameld van ervarings-deskundigen uit de praktijk. Deze Groninger ‘Nachtwacht’ helpt mij bij het bemiddelen tussen – om het eens simpel te zeggen – de Stadjers die de hele nacht willen feesten en hen die dan juist willen slapen. Ik ben er van overtuigd dat door het kweken van wederzijds begrip, beide prima kunnen samengaan.

Ook mensen vanuit de overheid die in de praktijk werkzaam zijn worden benaderd. Deze “nachtwacht” komt regelmatig bijeen en vergaderen over aangedragen onderwerpen.

Bij problemen die zich voordoen laat ik me voorlichten door deze “Groninger nachtwacht” door verschillende mensen uit verschillende vakgebieden. Wij streven om tot een helder advies te komen dat werkbaar is voor de praktijk en de regel-uitvoerende instantie.

Nachtburgemeester verkiezingen Groningen, november 2011.<